İlginizi Çekebilir

  1. Ana Sayfa
  2. Bilgi Deposu
  3. TERMİK SANTRAL NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

TERMİK SANTRAL NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

TERMİK SANTRAL NEDİR, NASIL ÇALIŞIR?

Termik santraller katı, sıvı ve buhar halindeki yakıtlarda mevcut kimyasal enerjiyi ısı enerjisine, ısı enerjisini hareket (kinetik) enerjisine, hareket enerjisini de elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Özetlemek gerekirse termik santraller kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştüğü tesislerdir. Termik santrallerin içinde en karmaşık yapıya haiz olanları Katı Yakıtlı Buhar Santralidir. Daha rahat yapılardaki Gaz Türbinleri öteki bir termik santral örneğidir. Bu iki termik santralın bir araya getirilmiş hali nede Kombine Çevrim Santralleri adı verilmektedir

Termik Santralde Temel Sistemler-Çevrimler Ve Elemanlar

Bir santralin temel elemanları şunlardır;

1) Kazan

2) Buhar türbini

3) Üreteç

Termik Santraller; yakıttaki kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Fakat santralde bu enerji değişimi tek kademede gerçekleşen bir vaka değildir. Yakıtın kimyasal enerjisinin ısı enerjisi şeklinde açığa çıkması için kimyasal bir vaka olan yakıtın yanma prosesi gerçekleşmelidir. Bu prosesin termik santrallerinde oluşturulduğu yere Kazan denir. Kazanda açığa çıkan bu enerji, kazanın içindeki borularda dolaşan suya verilir ve su buğu fazına geçer. Buğu fazına geçen bu suya ısı enerjisi verilmeye devam edilir. Enerji yüklü bu buğu, buğu türbini rotoruna verilir ve buğu türbin rotorunu harekete geçirerek buhardaki ısı enerjisi hareket (kinetik) enerjisine dönüştürülmüş olur.

Bu hareket enerjisi bir döner alternatif makinesi olan senkron jeneratöründe elektrik enerjisine dönüşür. Böylece prosesten istenilen nihai hedef gerçekleşmiş olur. Yalnız vaka burada anlatıldığı benzer biçimde termik santrallerde rahat ve kolay  olarak gerçekleşmez. Yanma, bir kazan ya da buğu üretecinde gerçekleştirilir ve suyun buhara dönüştürülmesini, daha sonrada bunun yüksek tazyik altında (170 bar),yüksek sıcaklıkta(540′C) fazlaca ısıtılmasını sağlar. Buğu ilkin türbinin yüksek basınçlı bölümünde ve sonrasında tekrardan fazlaca ısıtıldıktan sonrasında orta ve alçak basınçlı bölümlerde genişler. Birbirini izleyen bu genişlemeler esnasında ısı enerjisi mekanik enerjiye dönüşür. Kondensede soğutulan buğu yine su haline döner; türbinden çekmiş olduğu buharla çalışan bir tekrardan ısıtma bölümüyse suyun ısısını yükseltip kazana gönderir. Buğu ve su bir kapalı dönem halinde dolaştıkları için bu çevrim sonsuza kadar yenilenir.

Duman kazan çıkışında büyük oranda ısı yitirir ve elektro filtreden sonrasında havaya verilir, böylece yanma vakası gerçekleşir. Kömürle çalışan santrallerde dumanın sonrasında elektrostatik düzenekler yardımıyla tozu alınır ve bacadan dışarı atılır. Ayrıca türbinde yaratılan mekanik enerji bir alternatöre iletilir ve burada elektrik enerjisine dönüştürülür.

Termik santrallerde kömür kullanımı için lüzumlu olan tesisler gaz ya da mazota oranla fazlaca daha mühim ve büyüktür.
Burada bilhassa kömürün demiryolu, akarsu ya da deniz yöntemiyle santrale getirilmesi, boşaltılması, depolanması,
santral alanı içinde dolaştırılması ve kazana verilmesi için lüzumlu tesisler yapılmalıdır. Kömür ilkin toz haline
getirildikten sonrasında, evvelinde mazotla 500′C’a kadar ısıtılmış olan yanma odalarının brülörlerine güçlü bir hava
akımıyla gönderilir. Bu odaların birkaç yüz metre küp‘ü kabul eden bir hacmi ve birkaç bin metre kare büyüklüğünde bir
ısıtma alanı vardır

Termik santralleri büyük debili akarsu yakınında yada deniz kıyısına oluşturmak gerekiyor; böylece santralde üretilen ısının yarısını boşaltan kondanserin suyla beslenmesi sağlanır. Sıcak su ırmağa direkt boşaltıldığı benzer biçimde (açık dönem  soğutma) büyük soğutma kulelerine yollanabilir; burada havayla temas ederek kısmen buharlaştıkdan sonrasında kondansere basılır.

Yorum Yap

Yorum Yap