İlginizi Çekebilir

  1. Ana Sayfa
  2. Genel
  3. C# Programlama – Değişkenler ve Sabitler

C# Programlama – Değişkenler ve Sabitler

C# Programlama – Değişkenler ve Sabitler

C# Programlama Değişkenler Ve Sabitler

Değişkenler

Programlama dillerinde değişkenler verilerin türlerine göre veriyi tutmasını sağlar. Değişkenler adı üstünde verileri değişebilen ve program kapatılıncaya kadar tutan değerlerdir. Değişkenler program içerisinde büyük bir öneme sahiptir. Çünkü her programın genel yapı taşlarındandır. Sabitler ise programda sadece atama yapıp bir daha değiştirmemek üzere kullanacağımız veriler içindir. Bir değişkenin veya sabitin başına public getirilirse bu değişken veya sabit diğer scritplerde kullanıma açılır. Eğer bir değişkenin veya sabitin başına privite getirilirse sadece o script içinde kullanılabilir olur. Eğer protected getirilirse o değişken veya sabit sadece script içerisinde ve alt scriptlerde kullanılabilir olur.

C# dilinde byte, sbyte, short, ushort, int, uint, long, ulong, float, double, decimal, bool, string, char değişkenleri mevcuttur. Bu değişkenlerden bazıları çok fazla bazıları çok az kullanılır. Genelde tercih edilen değişkenler int, string, bool, float, double ve char değişkenleridir. Bu değişkenlerden kimisi sayısal kimisi metinsel verileri tutar.

Tabloda değişkenlerin alabilecekleri en düşük – en fazla değerler ve kullanışları gösterilmektedir. Eğer bir değişkene alabileceğinden büyük veya küçük değer girerseniz veya program içerisinde bu değişken sınırlarını aşarsa aşırı yüklenme hatası alabilirsiniz. Bu hatayı önlemek için gereğinden daha büyük değişkenler kullanmanız gerekir. Tabiki en büyük değer alan değişkeni kullanayım zaten sıkıntı olmaz diye düşünebilirsiniz. Ancak bu sefer yaptığınız program eğer büyük bir program ise gereksiz yere fazla değerli değişkenler kullanımı ramde doluluğa sebebiyet verecektir. Bunların dışında bool değişkeni de vardır. Bool değişkeni sadece 3 değer alır. None, false, true. None boş false yanlış true ise doğrudur.

Sayısal Değişkenler

Sayısal Değişkenler

Metinsel Değişkenler

Metinsel Değişkenler

Sabitler

Sabitler değişkenlerin tam tersi olarak içine sadece tanımlarken veri alabilirler. Onun dışında içindeki veri değiştirilemez sadece içindeki veriyi kullanabilirsiniz. Bir sabit tanımlamak için değişkenin başına const getirmeniz yeterlidir. Örnek olarak const int pi = 3; şeklinde kullanılabilir.

Yorum Yap

Yorum Yap