İlginizi Çekebilir

  1. Ana Sayfa
  2. Genel
  3. C# Programlama – Operatörler

C# Programlama – Operatörler

C# Programlama – Operatörler

C# Programlama – Operatörler

Operatörler programlamada matematikten farklı anlamlara gelebilir. Bu yazımızda C# dilinde operatörler nasıl kullanılır, ne işe yarar bunları inceleyeceğiz Her operatörün kullanımı ve yaptığı işlem farklıdır. Aşağıdaki tabloda hangi operatörün hangi işlem için kullanıldığını görebilirsiniz.

OperatörNe işe yararNasıl kullanılır
=Atama işlemleri için kullanılır. Sağdaki değeri soldaki değişkene atara = 5; veya text = “yazı”;
+Toplama veya metinsel operatörleri birleştirmek için kullanılır.a+b; 2+a; veya “Yazı”+”Yazı”; “Yazı”+a;
 * ve – ve / Bu operatörler çarpma çıkartma ve bölme için kullanılır. * çarpma – çıkartma / bölme a*b; veya a-b; veya a/b;
% Mod almak için kullanılan operatördür. 2 sayı arasında bölme yapar ve kalanı bulur. a%b;
<  ve >İki değişken arasındaki küçük veya büyük olanı simgeler. < küçüktür, > büyüktür için kullanılır.a<b; veya b>a;
<= ve >= İki değişken arasındaki büyük ve eşit veya küçük ve eşit olanı simgeler. <= küçük veya eşit mi , >= büyük veya eşit mi için kullanılır. a>=b; veya b<=a;
 ! Karşılaştırma yaparken değil anlamına gelir. Yani karşılaştırmada yanlışlığın üzerinden işlem yapılacaksa bu operatör kullanılır. Bu ifade tek başına bool değişkenleri için geçerlidir. !a;
 ++ Bu operatör sayıya 1 eklemek için kullanılır. a++;
 — Bu operatör sayıya 1 eksiltmek için kullanılır. a–;
Yorum Yap

Yorum Yap